Over Sonneborgh

Veel waar voor het geld, een prettige, veilige en stimulerende woonomgeving volgens de laatste praktische en wetenschappelijke inzichten. Dat is wat Sonneborgh biedt voor onze meest kwetsbare medemens. Sonneborgh belegt en werkt samen met sector banken. De ontwikkeling verloopt via dochteronderneming Coresta en voor de dagelijkse exploitatie wordt samengewerkt met plaatselijke partijen.

Wonen

Er is in Nederland een toenemend tekort aan betaalbare huurwoningen. Oorzaken daarvan zijn onder meer scheefwonen, de toename van eenpersoons huishoudens en de instroom van migranten. Sonneborgh levert haar bijdrage door bestaand vastgoed geschikt te maken voor bewoning door sociale doelgroepen.

In Roosendaal wordt het voormalig douanekantoor omgebouwd tot 53 betaalbare huurwoningen.
De bouw is gestart in de zomer van 2016, en de eerste huurders zullen in het voorjaar van 2017 hun intrek nemen.

foto_roosendaal_01

foto_roosendaal_02

Zorg

VERZORGD WONEN

Het klassieke “verzorgingshuis” bestaat niet meer. Wij zien een grote groep ouderen met een beginnende zorgvraag, die behoefte heeft aan een veilige omgeving en zorg in de buurt. Naast een gevoel van veiligheid en behoefte aan incidentele ondersteuning speelt ook vereenzaming een rol bij deze keuze. Sonneborgh biedt ouderen een passend alternatief, waarbij wordt samengewerkt met lokale zorgaanbieders. Het gedifferentieerde aanbod wordt afgestemd op de behoeften van de doelgroep in de betreffende regio.

Op dit moment onderzoekt Sonneborgh de kansen voor Verzorgd Wonen op verschillende locaties Nederland. Houdt onze website in de gaten voor meer informatie over deze initiatieven.

BESCHERMD WONEN

De WLZ is in toenemende mate gericht op zelfredzaamheid en voorziet primair in de ondersteuning van ouderen met een minimum inkomen. Voor ouderen met een modaal inkomen en behoefte aan 24-uurs zorg gaat verblijf in een zorgvoorziening gepaard met aanzienlijke eigen bijdragen. Sonneborgh biedt voor deze doelgroep een aantrekkelijk alternatief op basis van het scheiden van wonen en zorg.

In Dronten wordt een woonzorgvoorziening gerealiseerd voor 32 ouderen met dementie. Dit met de laatste inzichten ten aanzien van healing environments, mensgerichte zorg en duurzaamheid. Indien gewenst is de levenspartner ook welkom!

collage_dronten

Onderwijs

Sonneborgh voorziet op termijn een scheiding tussen het geven van onderwijs en het bezit van onderwijshuisvesting, zoals in de zorg ‘het scheiden van wonen en zorg’ doorgevoerd wordt.

Sonneborgh staat open voor het in belegging nemen van onderwijsgebouwen. Wij zijn in staat om tegen lage kosten onderwijshuisvesting efficiënt en effectief te exploiteren, zodat u maximaal kunt inzetten op het geven van onderwijs! Graag worden wij in de gelegenheid gesteld een concreet voorstel te doen.

foto_onderwijs_01

foto_onderwijs_02

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema en één van de pijlers bij de initiatieven van Sonneborgh. Dit uit zich niet alleen in uitvoerige aandacht voor een gezond binnenklimaat en tevreden gebruikers. Ook aspecten als energieprestaties, toekomstbestendigheid en optimalisatie van het exploitatieresultaat worden geïmplementeerd in onze projecten.

Investeren

Wij bieden maatschappelijk betrokken pensioenfondsen, charitatieve instellingen en particulieren de mogelijkheid om te beleggen in onze huizen, maar ook in maatschappelijk vastgoed van derden. Als betrokken belegger rekent u niet op hoge rendementen, maar ontvangt u een eerlijke vergoeding voor uw geïnvesteerd vermogen. De risico’s zijn beperkt, omdat de rente en aflossingsverplichtingen in belangrijke mate door plaatselijke overheden worden gegarandeerd.

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact

 

Sonneborgh Groep B.V.

Schimmelt 30, 5611 ZX Eindhoven
Postbus 1787, 5602 BT Eindhoven
T 040 303 21 23
E contact@sonneborgh.nl

Routebeschrijving: klik hier (pdf)